Ledarskapsutbildning

Vår ledarskapsutbildning

I vår ledarskapsutbildning lägger vi fokus på det coachande ledarskapet. Det är viktigt att inte äga andras problem och kunna föra en grupp framåt på ett effektivt sätt. Vi tillhandahåller både en grundutbildning och möjlighet till en påbyggnadsutbildning. Vi skräddarsyr utbildningen för att den ska passa just er bransch.

Det coachande förhållningssättet

Vad är coaching? Att arbeta framgångsrikt utifrån det coachande förhållningssättet. Att delegera ansvar och att leda och ledas av andra. Gruppcoaching för att på ett effektivt sätt föra en grupp framåt.

Personligt ledarskap

Med vikt på att bli medveten om sina styrkor och vad man kan förbättra. Hur blir jag en bra ledare? Nyckelord som kontroll, värderingar och drivkrafter är några som arbetas med för att förstå innebörden och vad de betyder för var och en som ledare.

Konflikthantering för ledare

Bli bekväm med det svåra samtalet. Hur medlar en ledare när det är konflikter i en grupp eller mellan två kollegor. Att medla men samtidigt agera som ledare och få framsteg i processen och föra dialogen framåt.

Retorik

Det är viktigt att använda rösten på rätt sätt. Vad säger mitt kroppsspråk för att få andra att vilja lyssna på mig? Det är viktigt att göra intryck och avtryck och hitta sin personliga tydlighet för att få fram sitt budskap. Presentationsteknik på rätt sätt.

Kommunikation

olika förhållningssätt i en dialog. Hur kommunicerar vi för att nå ett vinnande resultat i en dialog och hur kommunicerar vi med de olika personligheterna.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar om våra ledarskapsutbildningar? Tveka inte på att höra av dig.