Utbildning

jonas-jacobsson-0FRJ2SCuY4k-unsplash

Våra utbildningar

På VitaVis erbjuder vi de bästa utbildningarna och kompetenshöjande kurserna på marknaden för dig som arbetssökare, arbetsgivare och ledare. Vi tar även ett ansvar att hålla oss uppdaterade inom vår bransch och se till att vi vidareutvecklar oss själva såväl som företaget för långvarig och hållbar struktur. Läs vidare om våra samtliga utbildningar nedan.

Ledarskapsutbildning

att ta det svåra samtalet. Hur medlar en ledare när det är konflikter i en grupp eller mellan två kollegor. Att medla men samtidigt agera som ledare och få framsteg i processen och föra dialogen framåt.

Coachutbildning

det är viktigt att använda rösten på rätt sätt. Vad säger mitt kroppsspråk för att få andra att vilja lyssna på mig? Det är viktigt att göra intryck och avtryck och hitta sin personliga tydlighet för att få fram sitt budskap. Presentationsteknik på rätt sätt.

Vägen Fram - Handledarutbildning

VÄGEN FRAM är ett koncept i bokform för att handleda personer som är arbetssökande eller redan har ett arbete, men som vill komma vidare i sin karriär. 

VÄGEN FRAM

Att söka jobb är ett jobb i sig själv – det krävs disciplin och driv. Det handlar om att prestera och göra avtryck; det vill säga precis samma sakersom krävs för att utföra ett bra jobb, oavsett vad det är för slags jobb. Alla jobb är viktiga på sitt sätt, med ett syfte och alla som jobbar är en viktig kugge på hjulet och måste finnas för att hjulet ska kunna snurra bra. Att vara arbetssökande, oavsett om den arbetssökande är med eller utan aktuell anställning, är sällan något som anses vara roligt och för att nå resultat och komma framåt som individ kan självkänslan behöver stärkas för att hålla motivationen uppe. VÄGEN FRAM är en handbok för arbetssökande och dem som behöver verktyg för att få fart på sin yrkeskarriär. Till dem som arbetar med arbetssökande finns kompletterande handledarbok och en handledarutbildning. VÄGEN FRAM är ett koncept i bokform för att handleda personer som är arbetssökande eller redan har ett arbete, men som vill komma vidare i sin karriär. Utbildningen passar dig som idag arbetar inom stat, kommun, landsting eller privat verksamhet och som vill arbeta med utveckling av människor. Med det coachande förhållningssättet som utgångspunkt får du tekniker och verktyg för att kunna handleda deltagaren på VÄGEN FRAM mot det som är hans eller hennes mål. Utbildningens längd är 8 dagar. De första 7 har en tidsperiod på 3 månader. Den sista dagen som en uppföljningsdag ligger 2 – 3 månader efter den 7:e kursdagen.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar om våra utbildningar? Tveka inte på att höra av dig.