Utbildning

jonas-jacobsson-0FRJ2SCuY4k-unsplash

Ackrediterad coachutbildning i enlighet med ICF

Denna utbildning passar dig som vill arbeta som professionell coach och dig som vill utveckla det coachande förhållningssättet inom det yrke du har – kanske som en del av ditt ledarskap eller för dig där samtalet är en stor del av din yrkesvardag. Som ledare bör du behärska olika tekniker för olika situationer, en framgångsrik ledare har coaching som en naturlig del av sitt ledarskap. Ledare kan du vara på olika sätt, coaching är ett verktyg som hjälper dig att nå just dina mål.

Utbildningsinnehåll

Vår diplomeringsutbildning ger dig en grundlig genomgång och träning i International Coaching Federation (ICF) och dess kärnkompetenser sammanflätade med spetskompetenserna såsom Coachande handledning. Även modeller och verktyg som hjälper dig att bli en framgångsrik coach. Kursen introducerade dig till utökande användningsområden så som gruppcoaching och telefoncoaching.

Kursens längd

Kursens upplägg är 2 dagar i månaden under 5 månaders tid. Mellan kurstillfällerna ingår praktisk färdighetsträning med kurskamrater i triadsamtal med feedback och observation. Detta motsvarar cirka 4 timmar i veckan i självstudier. Du kommer även att coacha övningsklientersom du finner i ditt eget nätverk eller i kurskamraternas. Kursen hålls på svenska. Kursen hålls av den välrenommerade coachen Sara Odén. Vi har även oberoende kvalitetssäkring på innehåll och utvärdering.

Metodik

Undervisningen baseras på aktionsinlärning. Vi lägger största fokus på praktiska tillämpningar i undervisningen och övningarna är många och varierande, eftersom vi anser att coaching inte kan läras in enbart genom teori. Men utgångspunkt från deltagarnas egna erfarenheter och kompetens varvas teori och praktik i de olika momenten.

Förkunskaper

Inga formella förkunskaper krävs. Däremot är det en stor fördel om du har erfarenhet av kommunikation, samtal och personlig utveckling. Man kan efter utbildningen gå vidare och bli internationellt certifierad av ICF. Utbildningen du får som motsvarar kravet för internationell certifiering på ACC-nivå (enligt ICF, International Coaching Federation). Allt du behöver efter kursen är egna praktiktimmar och mentortimmar.

Ledarskapsprogram

I våra ledarskapsutbildningar lägger vi fokus på det coachande ledarskapet. Det är viktigt att inte äga andras problem och kunna föra en grupp framåt på ett effektivt sätt. Vi tillhandahåller både en grundutbildning och möjlighet till en påbyggnadsutbildning. Vi skräddarsyr utbildningen för att den ska passa just er bransch.

Det coachande förhållningssättet,

vad är coaching? Att arbeta framgångsrikt utifrån det coachande förhållningssättet. Att delegera ansvar och att leda och ledas av andra. Gruppcoaching för att på ett effektivt sätt föra en grupp framåt.

Personligt ledarskap,

med vikt på att bli medveten om sina styrkor och vad man kan förbättra. Hur blir jag en bra ledare? Nyckelord som kontroll, värderingar och drivkrafter är några som arbetas med för att förstå innebörden och vad de betyder för var och en som ledare.

Konflikthantering,

att ta det svåra samtalet. Hur medlar en ledare när det är konflikter i en grupp eller mellan två kollegor. Att medla men samtidigt agera som ledare och få framsteg i processen och föra dialogen framåt.

Retorik,

det är viktigt att använda rösten på rätt sätt. Vad säger mitt kroppsspråk för att få andra att vilja lyssna på mig? Det är viktigt att göra intryck och avtryck och hitta sin personliga tydlighet för att få fram sitt budskap. Presentationsteknik på rätt sätt.

Kommunikation,

olika förhållningssätt i en dialog. Hur kommunicerar vi för att nå ett vinnande resultat i en dialog och hur kommunicerar vi med de olika personligheterna.

VÄGEN FRAM – Handledarutbildning

Att söka jobb är ett jobb i sig själv –det krävs disciplin och driv.Det handlar om att prestera och göra avtryck; det vill säga precis samma saker som krävs för att utföra ett bra jobb, oavsett vad det är för slags jobb. Alla jobb är viktiga på sitt sätt, med ett syfte och alla som jobbar är en viktig kugge på hjulet och måste finnas för att hjulet ska kunna snurra bra. Att vara arbetssökande, oavsett om den arbetssökande är med eller utan aktuell anställning, är sällan något som anses vara roligt och för att nå resultat och komma framåt som individ kan självkänslan behöver stärkas för att hålla motivationen uppe.

Målgrupp

VÄGEN FRAM är ett koncept i bokform för att handleda personer som är arbetssökande eller redan har ett arbete, men som vill komma vidare i sin karriär. Utbildningen passar dig som idag arbetar inom stat, kommun, landsting eller privat verksamhet och som vill arbeta med utveckling av människor.

Syfte

Som handledare kan det vara svårt att hålla motivationen uppe hos sina deltagare. Med det coachande förhållningssättet som utgångspunkt får du tekniker och verktyg för att kunna handleda deltagaren på VÄGEN FRAM mot det som är hans eller hennes mål.

Kursens längd

Utbildningens längd är 8 dagar. De första 7 har en tidsperiod på 3 månader. Den sista dagen som en uppföljningsdag ligger 2 –3 månader efter den 7:e kursdagen.

Handbok

VÄGEN FRAM har ocksåen handbok för arbetssökande och dem som behöver verktyg för att få fart på sin yrkeskarriär.

VÄGEN FRAM

Att söka jobb är ett jobb i sig själv – det krävs disciplin och driv. Det handlar om att prestera och göra avtryck; det vill säga precis samma sakersom krävs för att utföra ett bra jobb, oavsett vad det är för slags jobb. Alla jobb är viktiga på sitt sätt, med ett syfte och alla som jobbar är en viktig kugge på hjulet och måste finnas för att hjulet ska kunna snurra bra. Att vara arbetssökande, oavsett om den arbetssökande är med eller utan aktuell anställning, är sällan något som anses vara roligt och för att nå resultat och komma framåt som individ kan självkänslan behöver stärkas för att hålla motivationen uppe. VÄGEN FRAM är en handbok för arbetssökande och dem som behöver verktyg för att få fart på sin yrkeskarriär. Till dem som arbetar med arbetssökande finns kompletterande handledarbok och en handledarutbildning. VÄGEN FRAM är ett koncept i bokform för att handleda personer som är arbetssökande eller redan har ett arbete, men som vill komma vidare i sin karriär. Utbildningen passar dig som idag arbetar inom stat, kommun, landsting eller privat verksamhet och som vill arbeta med utveckling av människor. Med det coachande förhållningssättet som utgångspunkt får du tekniker och verktyg för att kunna handleda deltagaren på VÄGEN FRAM mot det som är hans eller hennes mål. Utbildningens längd är 8 dagar. De första 7 har en tidsperiod på 3 månader. Den sista dagen som en uppföljningsdag ligger 2 – 3 månader efter den 7:e kursdagen.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte på att höra av dig.