Coaching

Coaching är ett sätt för individer och grupper att nå resultat

Coaching erbjuder en metod att behålla fokus och finna den bästa lösningen för dig som individ och verksamheten, oavsett ämne. Resultatet blir att vi lättare förstår hur vi själva och andra fungerar. Coaching är ett sätt för individer och grupper att nå resultat. Det ger möjligheten att gå från tanke till handling och tydliggöra vad det är du ska åstadkomma. Coaching är bra för dig som vill utvecklas och genomföra förändringar. Eftersom det sker regelbundet under en längre tid har förändringarna chans att bli bestående.

jessica-joseph-HV7x0xl7cQs-unsplash-scaled

Coaching för företag

Inom företagsvärlden måste man tänka på lönsamhet och effektivisering. För att nå de mål som satts för företaget och dess personal bör verksamheten investera i medarbetarnas personliga utveckling i sin profession för att öka kunskaperna och framförallt glädjen på arbetsplatsen.

Det vi kan erbjuda är;

Coaching för privatpersoner

Coachingsamtalen är till för dig och hålls under strikt sekretess. Därav kan du ta upp alla frågor som är av intresse för dig. Som din coach har VitaVis ett syfte, att du får utlopp för din energi, talang och kreativitet och att du känner lust, arbetsglädje och tillfredsställelse i ditt liv. Coachen kommer inte gå framför dig och visa vägen, inte bakom dig för att fösa dig framåt utan gå bredvid dig på din väg och se till att du inte kör ner i diket. Coaching kan handla om livscoaching, karriärscoaching eller stresshantering. Det handlar om var i livet du står.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar om coaching eller våra coachutbildningar? Tveka inte på att höra av dig.