Rekrytering och bemanning

"Fokus i nuet ger resultat i framtiden"

Vi erbjuder kreativa kort- och långsiktiga lösningar för rekrytering och bemanning. Ni kan hyra eller bemanna med vår erfarna och kompetenta personal. Vi skapar oss en god kännedom om ert behov och matchar det mot specifik personals styrkor för att skapa god relation med långsiktigt samarbete.

Vi strävar efter att ha en tydlig öppen kommunikation med dig som kund för att upprätthålla en god och långsiktig relation. Oavsett uppdragets storlek, litet som stort, så är ni i vårt yttersta fokus.

dawid-zawila-zb2vBaHYB2I-unsplash

Få hjälp med bemanning och rekrytering

Vid en hyrrekrytering hos oss får ni en omsorgsfullt utvald kandidat som efter en viss tids inhyrning ska kunna övergå i en anställning hos er. Detta är en populär metod att bemanna tomma tjänster snabbt. Förarbetet vid en hyrrekrytering är i stora delar som en traditionell rekrytering. Urval, presentation och intervjuer genomförs. Flera av stegen gör vi tillsammans med er. På så sätt kan ni känna er säkra och trygga, ni sitter inte fast med en anställning.

Ni slipper en tidskrävande och kostsam rekryteringsprocess med risk för felaktiga beslut. Ni får en smidig hantering både vid uppstart och vid ett avslut. Ni har redan en kandidat ni känner om ni väljer att övergå till en anställning. Ni kan även snabbt täcka upp vid semestrar, ledighet, sjukdom eller arbetstoppar.

Vi är mycket noggranna när vi tar in referenser och registerutdrag. Detsamma gäller vår noggrannhet vid intervjuer, personalens bakgrund och kvalifikationer.

I rekryteringen så använder vi oss av DISC, som ger oss ett urval med underlag för att finns de mest lämpade personerna baserat på typ av arbetsuppgifter och befattning. Det ger oss information kring en persons beteende i olika situationer som tillsammans med personens praktiska erfarenhet, kunskaper, teoretiska utbildning hjälper oss att finna rätt person som matchar era krav och önskemål king rekrytering och bemanning.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar om hur vi jobbar med rekrytering eller bemanning? Tveka inte på att höra av dig.