Omställning

Få hjälp med omställning

Genom att få rätt stöd gällande omställning kan företag få rätt förutsättningar för att lyckas – oavsett om det gäller omstrukturering eller att reducera ner antalet medarbetare. Det är vid just de tillfällen vi på VitaVis är er partner för att stötta era medarbetare och er som bolag. De mest framgångsrika företag idag ser sina medarbetare som det mest värdefulla i deras verksamhet. Det är medarbetarna som tillsammans skapar företaget, som stärker varumärket och som attraherar nya medarbetare med sin nöjdhet och sin positiva bild utav sin arbetsplats. När ett företag genomgår förändringar, som exempelvis den pandemi som vi får uppleva i dagens värld, influerar det även på vår medarbetare.

dawid-zawila-zb2vBaHYB2I-unsplash

Omställningsstöd

Omställningsstöd, eller outplacement, används då en medarbetare av någon anledning inte kan, vill eller får arbeta på sin nuvarande tjänst. Det är en tjänst där man som medarbetare och arbetsgivare får stöd med att gå skilda vägar under strukturerade former där alla är vinnare i processen.

Våra omställningsprogram passar alla nivåer i arbetslivet. Vi anpassar programmet efter den individuella bakgrund och behov som er medarbetare har. Vårt fokus ligger alltid på det bästa för individen och för att personen skall kunna hitta sin väg fram till ett nästa spännande steg i deras liv. Den individuella coach som medarbetaren får arbeta med anpassar arbetet tillsammans för att på bästa möjliga sätt stötta kartläggningen utav förutsättningar, motivation, ambitioner, hur marknaden ser ut för att nå målet samt för att tillsammans hitta vägen fram. 

Vi jobbar med de fyra M:en för att medarbetaren ska få med så mycket som möjligt på sin väg framåt och mot nya intressanta mål i sin karriär.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar gällande omställning? Tveka inte på att höra av dig.