Vägledning

För att på bästa sätt nå resultat och komma framåt i den personliga utvecklingen använder man sig föresträdesvis av verktyg och kunskap från föreläsningar, kurser och handledningsutbildningar.

Vi på VitaVis erbjuder därför bred och varierande vägledning till alla våra klienter, för att på bästa sätt ta till vara på varje individs fulla potential.

Se länkarna nedan för mer information

International Coach Federation Certificate

Fokus i nuet ger resultat i framtiden.