VÄGEN FRAM - Handledarbok

VÄGEN FRAM - Handbok

Handledarboken VÄGEN FRAM täcker in alla de faktorer som berörs när man är arbetssökande; allt från att hitta motivationen att skriva ett personligt brev till hur man nätverkar på bästa sätt. Materialet i boken bearbetas individuellt eller i grupp, för att på det viset kunna utnyttja deltagarens erfarenheter och självkänsla.

Det är en handbok för att ta sig fram på vägen mot sina mål och kunna utvecklas under tiden, men även ett redskap för dig som handledare för att med rätt kunskap kunna stötta och stärka deltagaren i sin process.

Text som har grå bakgrund är till för dig som är handledare och finns inte med i handboken för deltagarna.

Ingår i Handledarutbildningen för "VÄGEN FRAM".

För mer information om utbildningen, läs här eller kontakta oss.