VÄGEN FRAM - Handledarutbildning

VÄGEN FRAM är ett koncept i bokform för att handleda personer som redan har ett arbete, men som vill komma vidare i sin karriär eller arbetssökande.

Denna utbildning passar dig som idag arbetar inom stat, kommun, landsting eller privat verksamhet och som vill arbeta med utveckling av människor. Med det coachande förhållningssättet som utgångspunkt får du tekniker och verktyg för att kunna handleda deltagaren på VÄGEN FRAM mot det som är hans eller hennes mål.

Utbildningens längd: Utbildningens längd är 8 dagar. De första 7 har en tidsperiod på 3 månader. Den sista dagen, som är en uppföljningsdag ligger 2-3 månader efter den 7:e kursdagen.

International Coach Federation Certificate

Var närvarande i nuet.