Mental träning

Att arbeta med mental träning och få andra att utvecklas

Kursen vänder sig till dig som arbetar som coach/handledare och vill får ökad kunskap om hur du själv får mer kraft och får andra att uvecklas.

Kursen ger dig praktisk kunskap om och erfarenhet i att arbeta med mental träning som verktyg och därmed ökad kunskap om hur du kan verka som handledare/coach.

Du lär dig också att utöva det coachande förhållningssättet för att få andra att växa och utvecklas, samt får kunskap om och träning i att hjälpa andra att stärka sin självbild, självkänsla och sitt självförtroende.

Kursen ger dig även central, praktiskt kunnighet i hur du i din proffession som handledare/coach, på bästa sätt bemöter och coachar de individer som har hög stresspåverkan eller överansträngning.

International Coach Federation Certificate

Var närvarande i nuet.