Kommunikation och Bemötande

Kommunikation är aldrig en monolog, utan en dialog där talaren och mottagaren utbyter tankar med varandra.

Allt har betydelse för vad vi förmedlar i vår kommunikation, som hur vi förhåller oss till andra angående tonläge, ordval och kroppsspråk.

Kursen går bland annat igenom hur du som talare på bästa sätt framför ditt budskap till mottagaren för att det skall kunna uppfattas så som du avser det. Vi går även igenom hur olika personligheter och sinnestämmingar kan göra att mottagare uppfattar saker olika.

International Coach Federation Certificate

Var närvarande i nuet.