Arbeta med Gruppcoaching

Om man vill öka medvetenheten i en grupp, gällande sina egna och andras potential så är Gruppcoaching ett vinnande koncept.

Kursen är en övnings-baserad 2-dagars kurs där vi lägger stor fokus på praktiska och varierande tillämpningar i undervisningen, eftersom vi anser att coaching inte kan läras enbart genom teori.

Syftet med övningarna, förutom inlärning, är att ta tillvara på deltagarnas egna erfarenheter och kompetenser via de olika momenten.

Kursens breda innehåll gör att den är fördelaktig för såväl projektledare, chefer (oavsett position), teamledare, mentorer och andra med liknande positioner.

International Coach Federation Certificate

Var närvarande i nuet.