Kontakt

Mats Hermansson

Exam. Studie-och Yrkesvägledare

mats@vitavis.se

0707- 33 45 75

Helle Jørgensen-Kroon

Dipl.ICF Coach

helle@vitavis.se

0707 - 33 40 05

Carina Ribbestam

Administratör

carina@vitavis.se

0707 - 33 11 34

Omar Noor

Språkstöd / Handledare

omar@vitavis.se

0707 - 33 34 48

Sara Odén

Företagsledare

ACC Coach

sara@vitavis.se

0707 - 33 24 77

International Coach Federation Certificate

Beslut är bra, handling är bättre.