Coaching

Coaching erbjuder en metod att behålla fokus och finna den bästa lösningen för dig som individ eller för företaget och verksamheten, oavsett ämne. Resultatet blir att vi lättare förstår hur vi själva och andra fungerar.

Coaching är ett sätt för individer och grupper att nå resultat. Det ger möjligheten att gå från tanke till handling och tydliggöra vad det är du ska åstadkomma.

Coaching är bra för dig som vill utvecklas och genomföra förändringar. Eftersom det sker regelbundet under en längre tid har förändringarna chans att bli bestående.

Se länkarna nedan för mer information

International Coach Federation Certificate

Tänk positivt! Du är vad du tänker.