Coaching för Företag

Inom företagsvärlden måste man tänka på vinster och effektivisering.

För att nå de mål man satt upp för företaget och dess personal bör man investera i medarbetarnas personliga utveckling i sin profession för att på sikt kunna öka kunskaperna och framförallt glädjen på arbetsplatsen

  • Grupprocesser
  • Stärka samarbetet i grupper
  • Konflikthantering
International Coach Federation Certificate

Tänk positivt! Du är vad du tänker.